Ergotep CSR Institut obecně prospěšná společnost

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) není odborníkem v hodnocení systému managementu kvality. Z těchto důvodů NFOZP zajistil kompetentního partnera pro projekt udělování licence k užívání ochranné známky „PRÁCE POSTIŽENÝCH“.

Cílem spolupráce je hodnocení systému managementu kvality organizací, které zaměstnávají zdravotně postižené osoby a propůjčování ochranné známky „PRÁCE POSTIŽENÝCH“.

Více o Ergotep CSR Institut o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut je zřízena od roku 2011 družstvem Ergotep. Je poskytovatelem CSR podpory, který organizovaným způsobem řídí společenské projekty na úrovni CSR komunikace společnosti Ergotep.

  1. Podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením.
  2. Podpora komlexní integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce - zejména praxe, stáže, příprava k práci, rehabilitace OZP.
  3. Podpora volnočasových aktivit.

Zajišťujeme certifikaci ochrannou známkou “Práce postižených” a spolupracujeme s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání OZP.

V rámci podpory integrace osob se zdravotním postižením do pracovního i společenského života, realizoval Ergotep CSR Institut, o. p. s. výstavbu “Sociální bydlení BOSNA”.

Jsme partnerem projektu “Do praxe bez bariér”, který je zacílen na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených absolventů ze speciálních a praktických středních škol.

Zaměřujeme se na renomované právní poradenství a legislativu v souvislosti s problematikou OZP.

nfozp logo

Ochrannou známku Práce postižených vlastní Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Nová firma v katalogu