Legislativa

Zaměstnávání postižených

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením upravují tyto zákony:

 • Ústavní zákon 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
 • zákoník práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
 • Vyhláška MPSV 518/2004 Sb. k provedení Zákona o zaměstnanosti
 • Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění  (vymezení kritérií invalidity)
 • Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu

Současný Zákon o zaměstnanosti rozlišuje

 • Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni (= osoba s těžším zdravotním postižením)
 • Osoba uznaná invalidní v prvním nebo druhém stupni
 • Osoba zdravotně znevýhodněná

Co je povinný podíl OZP

 • Povinnost zaměstnat OZP: zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci
 • Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců („PRPPZ“)
 • Výpočet PPRPZ upraven Vyhláškou 4 % z PRPPZ (→ 1 OZP na 25 zaměstnanců), zaměstnanec plně invalidní se započítává 3x

Způsob plnění zákonné povinnosti

 1. Odvod do státního rozpočtu
 2. Odebrání výrobků či služeb
 3. Zaměstnání předepsaného počtu OZP
 4. Kombinace možností 1-3

O plnění povinného podílu informovat Úřad práce.  Do 15. února následujícího roku na předepsaný formulář. K tomuto dni je třeba mít povinnost splněnou! Neprokazuje se, pouze oznamuje – důkaz je třeba mít pro případ kontroly Úřadu práce.

Odvod do státního rozpočtu

Za každého zaměstnance OZP, kterého má zaměstnavatel povinnost zaměstnat → 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy ročně

Počet zaměstnancůPovinný podíl OZPOdvod do státního rozpočtu v Kč
50 2 156 100,-
200 8 642 500,-
1000 40 3 122 500,-
5000 200 15 612 500,-

POZOR NA TZV. PŘEFAKTURACE A PODVODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP. Pokud si nevíte rady, kontaktujte náš NFOZP. E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Samotné zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Společensky nejefektivnější způsob → výrazná státní podpora:

 1. Slevy na dani - § 35 Zákon o dani z příjmů
 2. Příspěvky od státu – část Zákona o zaměstnanosti

Slevy na dani z příjmů pro zaměstnavatele:

 1. 18 000,- Kč na 1. a 2. st. invalidity/1 zaměstnance
 2. 60 000,- Kč na 3. st. invalidity/1 zaměstnance
 3. vypočítanou polovinu daně z příjmu u 50% zaměstnavatele OZP

Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že organizace nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením či kombinovat odvod do státního rozpočtu a odebrání výrobků a služeb.

Aktuality z legislativy

Významné změny čekají zaměstnavatele osob se zdravotním postižením od ledna 2012. Zejména se jedná o:

 • Zrušení institutu chráněných pracovních dílen, které přejdou do nového režimu tak zvaných vytyčených chráněných pracovních míst
 • Zavedení stejné podpory pro 50% zaměstnavatele zdravotně postižených a zaměstnavatele na otevřené trhu práce. v obou případech možnost vytyčení chráněných pracovních míst při zachování stejných příspěvků.
 • Zavedení finanční spoluúčasti zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech. Měsíční výše příspěvku je stanovena na 75% skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance, maximálně však 8 tisíc korun.
 • Po 12 měsících provozování chráněných pracovních míst bude moci být příspěvek navýšen o částku odpovídající vynaloženým dalším nákladům spojeným se zaměstnáváním OZP. Maximální navýšení bude činit 2000 korun měsíčně.
 • Zamezení tzv. přefakturace - bude zaveden limit, do kterého budou moci tito zaměstnavatelé své výrobky nebo služby pro účely plnění povinného podílu poskytovat.

Protože legislativní proces změny Zákona o zaměstnanosti nebyl zatím ukončen, můžete přečíst návrh Novely Zákona o zaměstnanosti po 3.čtení v Parlamentu České republiky

nfozp logo

Ochrannou známku Práce postižených vlastní Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Kontaktujte nás

Sokolovská 103
Praha 8
186 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více kontaktů

Nová firma v katalogu